GESCHÄFTSFÜHRUNG DER HIH PROPERTY MANAGEMENT

Portraitfoto, André Vollbach, Geschäftsführer, HIH Property Management

André Vollbach

T +49 40 808073-586 E avollbach@hih-pm.de

Portraitfoto, Markus Reinert, Geschäftsführer, HIH Property Management

Markus Reinert FRICS

T +49 69 767258-250 E mreinert@hih-pm.de